Naajeeriya

Afirka

Kawte gollooɓe Duuniyaaru yowani Bayli Zamanu aybe Soynde kuuɗe ɗum habdetee.

Mooɓuki duniyaaru nokkure woore her laabi maatootiro internet e yaake laabi ardule zamanu yowanaama hake soynde kuuɗe keyɗe ɗum habdetee nder tayre Afirka. Kawtal gollooɓe...

Mobre Kawtal lesde Afirka Raggidinaama bee tefre Hoosol Jabrude faddol ‘yummol...

Lesde Afirka noddaama hoosa jabrude faddoje ‘yummol fitinaaji nder lesde kawtal ngal. Ardiido kawtal lesde Afirka ngal AUC, Mr Moussa Faki Mahamat on wadi noddandu...

Ardiibe lesde Afirka Noddaama hurga Asli Futtol Fitinaaji

Ardiibe lesde Afirka noddaama huwtininra alkawal mabbe ngal hurguki gannudi foodooji yummol fitinaaji nder lesde kawtal ngal. Ardiido lesdi Naajeeriya hiddeekoojo Professor Yemi Osinbajo, on...

Lesde Afirka Taski Jabuki Darnde nder Dogginki Harkaaji Jahaale Nder Ndiyam

Lesde Afirka andini do taskiti ngam daruduki bee teppe her waadeeki nder harkaaji jahaale laanaaje duuniyaaru. Sarektaajo hukuuma kakkolanoowa jahaale laanaaje ndiyam e rento maaje...

Sooja’en Misra hippi Sangeere Turtube

Soojaen lesdi Misra hippi sangaare elto turtube saata gikkuen lesdi ndin nder jabrude Soojaen ben hoosi baawo kipoe de yaara dow haykaleeji malla rewrude...

Pijirle

Ogunjobi Jippi Korowal Ardanki Tokkere Fijoobe Bol Kosde Jihawol Osun

Seketereejo mawdo mo hukuuma pijirle bol kosde lesdi Naajeeriya boymaajo (NFF) Taiwo Ogunjobi, jippi dow korowal mum kesal ngal ardanki tokkere fijoobe bol kosde...

Njamu

Luumooku

Duuniyaaru

Agriculture