Lesde Afirka Taski Jabuki Darnde nder Dogginki Harkaaji Jahaale Nder Ndiyam

Lesde Afirka andini do taskiti ngam daruduki bee teppe her waadeeki nder harkaaji jahaale laanaaje duuniyaaru. Sarektaajo hukuuma kakkolanoowa jahaale laanaaje ndiyam e rento maaje...

Sooja’en Misra hippi Sangeere Turtube

Soojaen lesdi Misra hippi sangaare elto turtube saata gikkuen lesdi ndin nder jabrude Soojaen ben hoosi baawo kipoe de yaara dow haykaleeji malla rewrude...

Hiitordu Zambiya dungani Ardiido Jamiywwa Lawniraawa Tefa hakke mum dow tuuma...

Hiitordu nder lesdi Zambia dungani dungani ardiido jamiyawa lawniraawa lesdi ndin, Hakainde Hichilema tefa hakke mum yeeso hiitordu lesdi ndin burdundu ngam O labbina...

Uganda Widitan Sooja’en Tuumiraabe Ayiibe

Sojaen lesdi Uganda wii be widitan rahootooji andindi dow soja’en mabbe wurtiibe iga lesdi Africa cakaari don mari juude ha dol’yuki rewbe e nyamuki...

Nyawu Ebola Nangi Wobbe Nder Lesdi Congo Fahin

Hukuuma Njamu lesde duuniyaaru WHO andini dow himbe dido heftaama fahin nangiraabe bee nyawuEbola, nyalde didi tan baawo andinoore Hukuuma kan loruki futta nyawu...

Sooja’en Ngomnati Ivery Cost Taaditi Ngam Yiiki Ragare Turtol Soja

Tokkere Soja’en Nomnati lesdi Ivory Coast andini hoosi jabrude godde ngam raggidinki fitinaaji e turtol ngol Sooja’en ‘yummini nder Berniwol Bouake, gallure didabre her...

Soojaen Turtube Omti date Nastol Gallure Ivery Cost

Sooja’en turtube nder lesdi Ivory Coast, malla Cotdevour Omti datal nastoowal gallure didabre nder lesdi ndin, Bouake, baawo nde be sukkino laabi nastol e...

Lesdi Kenya Hesɗitini Jabruɗe Rento

Ngomnati lesdi Kenya hoosi jabruɗe kese ngam sattinki rento yaake nde ndi huusitini cuɓi ardanki lesdi ndin garooji nder leuru August to jam. Horeejo police’en...

Turtuɓe Alshabab Hippi Sooja’en Somaliya

Turtuɓe lesdi Somaliya andiraaɓe Al-Shabaab hippake walde sooja’en lesdi Somalia wonnde fombina wolaadu hirna Magadishu lamorde lesdi ndin haa mbari sooja’en ɗudɓe. Turtube yarube kippe...

Rahootowol Firlitaaki Bayaanuuji Faal Yeeso Lesde Afirka Wurtinaama

Rahootowol moobungol bayaanuuji firlitaaki moobol bayaanuuji fala yeeso lesde Afirka liyaama ngam barkidineeki haa laamorde kawtal ngal wonde Adisababa lesdi Habasha. Rahootowol ngol do moobi...