Min ngerday Soobiraagu Amerika bee Kurdinko’en-Turkiyya

Ardiido lesdi Amerika Donald Trump yiidi bee ardiido lesdi Turkiyya Rajip Tayib Erdogan haa faada laamu lesdi amerika ka White House haa be haalidi...

Jamiyawa Labour Tiggan Ngomnati Kawtal Hoore

Ardiido jam’iyawa lawniraawa nga labour party nder lesdi Burtaniya andin dow jam’iyawa ngan tiggan ngomnatiwa kawtal hoore, haa koo moyee naadetee nder maaga tonii...

Lesdi Sin Haalidan Bee Philipines Dow Gannudi Keeri Hakkunde Maaje

Lesde Sin e lesdi Philipines omtan mobre bolidal dow haala mayo fombinare lesdi Chaina. Ciimaajo lesdi Philipines gondo lesdi Chaina Jose Sentiego Romana, andini dow...

Mi Bamtan Darajaaji Lesdi Faransa Nder Duuniyaaru-Macron

Ardiido lesdi Faransa keso Emmanuel Macron efti alkawal lornanki lesdi ndin darajaaji maari nder Duuniyaaru. Macron mardo duubi 39,efti alkawal ngal on yaake nde O...

Farilla Ngadden Ragare Jabrude Lesdi Koriya-Trump

Ardiido lesdi Amerika Donald Trump tefri majaliisaaru mobgal lesde duuniyaaru hoosa jabrude nyadde dow lesdi koriya fombinaari sababu fondol balmi kesi ngol lesdi ndin...

Ardiido lesdi Faransa keso hunnama

Lesdi Faransa hunni ardiido maari keso, Emmanuel Macron. Mardo duubi 39 Emmanuel Macron subaama ardana lesdi faransa on haa cubi lesdi ndin di doggina 7...

Bomre Halki Himbe Nder Lesdi Pakistan

Fettande nde fetti nder tayre Balochistan nder lesdi Pakistan halki himbe dillanbe 17. Dum do tamma majaliisaajo tayre Senato Abdulqafur Haideri on tuufaa bee kippol...

Thrump Andini dow meday Ardiido Hukuuma Widito Sirri Lesdi Ndin

Ardiido lesdi America Donald Trump tabbitini dow wola ko wondi komitiwa kampenji maako bee lesdi Rasha yaake cubi di waddimo dow korowal ardanki lesdi...

Mobre Jonde Jam Lesdi Somaliya Omtaama

Lesdi Birtaniya taskiti ngam wernuki mobre lesɗe duuniyaaru dow jonde jam lesdi Somaliya nde taskitaa omtetee handee Alarba. Ngomnatiiji e kuɓɓirle jooɗiiɗe jonde hoore maaje...

Thrump Meedi Ardiiɗo Hukaama Wiɗito Sirri Lesdi Ndin Ka FBI

Ardiiɗo lesdi America Donald Thrump meedi ardiiɗo Hukuuma wiɗito sirri lessdi ndin ka FBI James Comey. Ardiido Thrump andini meeduki Comedy latti farilla on ngam...