Amerika Sorrani Naajeeriya Piirooje Konu

Faada laamorde lesdi Amerika Pentagon andini majaliisaaji lesdi Amerika anniya ka sorranki lesdi Naajeeriya piirooje konu kese 12 tappukle Super Tucano A-29 bee bali...

Hukuuma mballa Bacci ka UNICEF andini Ummaatoore miliyonji 180 ɗo yiida...

Hukuuma mballa bacci ka Majaliisaaru mobgal lesɗe duuniyaaru UNICEF andini dow himɓe ‘yattuɓe miliyonji 180 on wola jarful heɓuki ndiyam njareteeɗam labɗam nder lesɗe...

Farc-Turtuɓe Colombia timmini wiccuki balmi maɓɓe

Dongal balmi turtuɓe lesdi Colombia andiraaɓe Farc ragarewal li’yaama faaki ngomnati lesdi ndin iga juuɗe majaliisa mobgal lesɗe duuniyaaru. Nde O wolwanno haa sangeere nde...

Naajeeriyaen Joodiibe Lesdi Cabada Noddama wallita Taskaramji Fintinki Riskuuji Lesdi

igeriansNaajeeriyaen joodiibe lesdi Canada noddama wallita taskaramji ngomnati di fintinki kilantaaku risjuuji lesdi. Ballo ardiido najaliisaaru wakilien lesdi Naajeeriya, on wadi noddandu ndun haa O...

Korowal Ardiido Thrump Do wama

Fitinaaji gondal ngomnati lesdi Amerika e lesdi Rasha wayliti fahin, baawo nde rahootooji kesi wurtinaama dow ardiido lesdi Amerika Donald Thrump a’yino haduki goddi...

Min ngerday Soobiraagu Amerika bee Kurdinko’en-Turkiyya

Ardiido lesdi Amerika Donald Trump yiidi bee ardiido lesdi Turkiyya Rajip Tayib Erdogan haa faada laamu lesdi amerika ka White House haa be haalidi...

Jamiyawa Labour Tiggan Ngomnati Kawtal Hoore

Ardiido jam’iyawa lawniraawa nga labour party nder lesdi Burtaniya andin dow jam’iyawa ngan tiggan ngomnatiwa kawtal hoore, haa koo moyee naadetee nder maaga tonii...

Lesdi Sin Haalidan Bee Philipines Dow Gannudi Keeri Hakkunde Maaje

Lesde Sin e lesdi Philipines omtan mobre bolidal dow haala mayo fombinare lesdi Chaina. Ciimaajo lesdi Philipines gondo lesdi Chaina Jose Sentiego Romana, andini dow...

Mi Bamtan Darajaaji Lesdi Faransa Nder Duuniyaaru-Macron

Ardiido lesdi Faransa keso Emmanuel Macron efti alkawal lornanki lesdi ndin darajaaji maari nder Duuniyaaru. Macron mardo duubi 39,efti alkawal ngal on yaake nde O...

Farilla Ngadden Ragare Jabrude Lesdi Koriya-Trump

Ardiido lesdi Amerika Donald Trump tefri majaliisaaru mobgal lesde duuniyaaru hoosa jabrude nyadde dow lesdi koriya fombinaari sababu fondol balmi kesi ngol lesdi ndin...