Kawtal Gollobe tefi kawte remoobe e golloobe barkaaji Demeterle Samdinee

Ngomnati lesdi Naajeeriya sawraama naada kawte remoobe e golloobe her fannuji demal fuu nder taskaramji di yajjinki laabi hebol ceede nastooje e fintinki kikantaaku...

Hukuuma UNICEF Tefi Hakke Bacci Hakkilanee

Hukuuma mballa bacci ka majaliisaaru nobgal lesde duuniyaaru (UNICEF) Andini do tokka laabi kanduni ngam yiiki reeni neddaaku bacci nder lesdi Naajeeriya. Dr Olasunbo Odebode,...

Ardiido lesdi Naajeeriya Heddeekoojo Nodditiri Kawtal Hoore Hakkuunde Le’yi

Ardiido lesdi Naajeeriya heddeekoojo professor Yemi Osinbajo nodditiri Naajeeriya’en huuda ngam heba kawtal hoore nder lesdi ndii o wii Naajeeriya lornan fa’a yeeso  toni...

Majalisaaru dotti’en lesdi Naajeeriya diidi diidaangol nebbam petrol jam

Duuɓi sappo e jewee ɗiɗi on ko dum yaariri diidaangol ngol yeeso Majalisaaru ndotti’en lesdi ko lesdi Naajeeriya lorti laamu Dimokradiyya iga aran ngol...

Jaamiyiijo bankiiru burnduddu boymaajo sawri ngomnaati feesina sabbaaje risku

Ballo ngomnaajo bankiiru burndudu nder lesdi Naajeeriya boymaajo(CBN), Dr. Obadiyah Mailafiya, sawri ngomnaati kautal lesdi Naajeeriya wurtina ceede dudde  gam feesina sabbaaje ko hebanta...

Hukuuma Doonye lorii naangi mbalmi maudi 440 nder gassol legos

Hukuuma doonye nder lesdi Naajeeriya nangi mbalmi maudi 440 nder konteena ha riftorde laana diyam Tin-can nder gasol lagos nastindii nder lesdi Naajeeriya iga...

Ngomnaati Naajeeriya sawraama soodina irtoobe barkaaji nder leddi kutinirteede

Alhaji Sni Shehu, ardiido kautal irtoobe barkaaji nder leddi nder lesdi Naajeeriya, sawrii hukuuma hakkilinta irtol barkaaji nder leddi e faol yeeso jamde habda...

Ballo ardiido lesdi Naajeeriya yiidan be golloobe

  Ballo ardiido lesdi Naajeeriya, Professor Yemi Osinbajo, yiidan be golloobe nyende Alarba ha mo daurata be huwoobe mawbe mawbe to jam Balloowo ardiido lesdi Naajeeriya...

Seyo Woyni Saarooji e Bibbe Rewbe Chibok

Bibbe rewbe jangirde Chibok 82 be turtube booko haraamun yoofi ko dillani asaweeje didi jotta yiidi bee saaro en mabbe. Giidal ngal wadaama on haa...

Sooja Naajeeriya Wuuwi Labbini Laynde Palgore

Mawdo Soja’en lesdi Naajeeriya Lieutenant General Tukur Burutai andini dow Sooja’en Naajeeriya wuuwi labbini laynde falgoore, e ko taarinde fuu haa tabutunki wolaa kalludo...