Majaliisa wakili’en surgi Minista bee Hooreejo kompaniwa NNPC

Majaliisaaru wakili’en lesdi surgi ministaajo pamaro kakkilananɗo peturuljam, e manajaajo mawɗo mo kompaniwa peturuljam lesdi NNPC e seketereejo mawɗo kakkilananɗo hukuuma kakkilanoowa ceede peturuljam...

Majaliisa Ndotti’en wicci Rahootowol komitiiru peturuljam

Majaliisaaru ndottien lesdi Naajeeriya wicci rahootowol ngol komitiiru peturuljam li’yanindu komitiiru wiɗutundu ko dasi waddi yolluki lesdi ndin nder saɗirmaaji nebbam balɗeɗee. Majaliisaaru ndun umri...

Lesdi Naajeeriya surgi Ciimaajo lesdi Amerika dow Boliide Trump

Ministaajo yaasi lesdiiku lesdi Naajeeriya, Geoffrey Onyema on surgi ciimaajo on mo lesdi Amerika gondo Naajeeriya Mr. Stuart Symington nyande altine ngam labbina haala...

Duroobe do wambi baawo date jonde jam

Kawtal fulbe ngal mi yetti Allahe Kautal Hore andini do taski ngam wambuki baawo kala datal waddowal jonde jam fuu nder lesdi Naajeeriya. Yusuf Musa...

Ballo ardiido lesdi Osinbajo wadan jawaabu haa University Harvard lesdi Amerika

Ballo ardiido lesdi Naajeeriya Yemi Osinbajo surgaama wada jawaabu haa jangirde mawnde andande haa Duuniyaarus noddetende Harvard University, Gallure Boston, lesdi Amerika handee Salasa...

Ngomnati lesdi Naajeeriya Noddaama wada Adilaaku

Ngomnati lesdi Naajeeriya noddama yawna hoosa jabruɗe kanduɗe dow masiibo yanungo dow fulɓe nder lesdi ndin. Kawtal fulɓe ngal miyetti Allah durooɓe ngal lesdi Naajeeriya...

Ardiiɗo Buhari yiidi bee ardiiɓe Ummaatoore Benue

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Mohammadu Buhari yiidi bee ardiiɓe ummaatoore jihawol Benue les ardungal ngomnaajo jiha kan Samuel Ortom. Nder agal ngal hawti e ardiiɓe siyaasa...

Lamarji Numtol Sooja’en dogginaama

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Mohammadu Buhari ardani lamarji numtol sooja’en hidɓe ka doggintee kala hitande fuu ka hitande hikka, nde 2018 ka dogginaa haa Abuja...

Sooja’en Naajeeriya jaɓi Motaaji kesi ha Kompaniwa Innoson Motors

Nder jabruɗe hebbitinki alkawal kaɓɓidal alkindiral hakkunde Sooja Naajeeriya e kompaniwa tafoowa moootaaji nga lesdi Innoson Motors, Sooja Naajeeriya li’yanaama goɗɗi nder mootaaji ɗi...

Ardiiɗo Buhari yiidi bee ardiiɓe majaliisaaji lesdi dow fitinaaji jiha Benue

Alat jemma altine ɗo ardiiɗo lesdi Naajeeriya, Muhammadu Buhari yiidi bee ardiiɗo Majaliisaaru ndotti’en lesdi, Dr Bukola Saraki e hooreejo majaliisaaru wakili’en lesdi, Yakubu...