Ardiiɗo Majaliisaaru Ndotti’en wangini laabi 5 ɗi tokketee firlutuki lesdi heɓa...

Ardiiɗo Majaliisaaru ndotti’en lesdi Naajeeriya, Dr. Bukola Saraki,limti laabi joyi ɗi O laarata to tokkaama majaliisa lesdi wallitan her heɓuki nasaraaku firlutuki kilantaaku riskuuji...

Ngomnati Naajeeriya Gasni Timmitinan Barawal Laanawal Lesdi hakkunde Lagos-Ibadan

Ngomnati lesdi Naajeeriya gasni timmitinan tankuki barawal laanawal lesdi ngal Iwi Lagos fa’I Ibadan ɗo e Decembaaru hitande 2018. Ministaaji jahaale mo lesdi Naajeeriya, Mr....

Ngomnati Lesdi Naajeeriya yiidi Bee Fulbe Ngam Tefre Jonde Jam

Ngomnati lesdi Naajeeriya yiidi bee kawtal fulbe ngal lesdi ndin nder anniyaaji di wanginki laabi raggidinki fitinaaji hakkunde remoobe e waynaabe e deppinki jonde...

Naajeeriya Narridi hawtuki hoore bee lesdi Turkyya her andal e Njamu

Ngomnati lesdi Naajeeriya jaɓi yerdi bee tefre lesdi Turkiyya nde omtuki jangirɗe e nyawndorɗi goɗɗi kesi nder lesdi Naajeeriya ngam wallutuki her feesaare andal...

Majaliisaaɓe Amerika yilli Ballo Ardiiɗo Lesdi Osinbajo

Ballo ardiiɗo lesdi Naajeeriya Yemi Osinbajo werni majaliisaaɓe lesdi Amerika wadduɓe ngilla Naajeeriya altine yawtunde haa faada lesdi ngonka Abuja, haa ɓe kaalidi dow...

Miɗo seyi bee no Riskuuji Lesdi Fintirta-Ardiiɗo Buhari

Ardiiɗo Muhammadu Buhari holli seyo mum bee no kilantaaku riskuuji lesdi Naajeeriya fintirta. Ardiiɗo on suuɗitikaa on nyande altine yawtunde ɓaawo giidal dillangal sa’aji ɗiɗi...

Sooja’en Asama jippi Taraba Ngam deppinki Rento

Sooja’en piirooje lesdi Naajeeriya (NAF) omti sangeere hawtaade e piirowal konu soja nder gallure Takum jihawol Taraba ngam wambuki ɓaawo sooja’en lesdi wonɓe tayre...