Ceede Biliyonji 700 Yembaama Ngam Feesinki Hendu Gas

0
122

Ardiido lesdi najeeriya hiddekoojo, Professor Yemi Osinbajo, wii Ngomnati resi ceede hewtande biliyonji teemedde joweedidi (700) ngam sooduki henndu gas ndu feesinta hiite lantarkiye nder lesdi najeeriya.

Professor Osinbajo andinikaa on nde O jaabano ‎’yame ‘kubaruen dow taskaram Ngomnati mobgal lesdi najeeriya ka fintinki kilanta risku e jahal yeeso haa lamar hewtuki hukuumawa faal yeeso kilantaaku riskuuji kawtal hoore lesde Africa duubi sappo ko ka tiggiraa, lamar ka dogginaa haa Abuja laamorde lesdi Naajeeriya nyande salaasa yawtunde.

O wii, dum don heba gannudi haa yobuki waddoobe henndu gas dum hadata hiite lamtarkiye ngen fesaago no handi nder lesdi Naajeeriya.

Ardiido hiddeekoojo on wii Ngomnati Najeeriya don habda huwuki kuude lanaaje lesdi, ndenbo waday no foodiri hakkilo rufoobe yonta ngam wara rufa yonta haa yebre nden.

Gurin

 

SHARE

LEAVE A REPLY