Faada Ardiido Lesdi Gasni Heftuki Bi Chibok Fahin

0
104

Ardiido lesdi Naajeeriya hiddeekoojo, Yemi Osinbajo andini dow biddo Debbo gooto heftaama fahin nder bibbi jangirde Chibok wonbe nder juude turtube Booko haraamun nyalde 12 baawo yoofuki wobbe 82 be turtube ben njoofi.

Ballo ardiido lesdi Buhari her caakol kubaruuji  Mr. Femi Adeshino on tabbitini haala kan nde haalidanno bee kubaru nder faada ardiido lesdi Naajeeriya ngonka Abuja.

O wi Ardiido lesdi Naajeeriya hiddekoojo Prof Yemi Osibanjo on andini haala kan haa jonde majaliisaa dogginirgal laamu lesdi nde doggina alarba yawtunde.

Adesina andindo dow inde biddo debbo on andinaaka haa joni wii, boyma biddo debbo on waddama Abuja haa O naada nder bandiiko’en be njoofaa aran.

Kubaruujo ardiido on andini dow do yela ko badi horaano bibbe rewbe be njofaaka e horaano Naajeeriya’en jogaabe fuu njoofetee.

Non O wicci haala ka wobbe caakata dow turtube Booko haraamun don mofta nder laynde Sambisa, O wi dum fewre on baleere,nden Sooja’en Naajeeriya bo do taaditi jinni darnde ngam deppinki rento e jonde jam nder lesdi ndin fuu no foti.

Gurin

SHARE

LEAVE A REPLY