Jananbe 335 jabi dugayre lattaaki jeyaabe lesdi Naajeeriya

0
154

Ministaajo shaanu lesdiiku nder lesdi Naajeeriya, Lt Gen. Abdulraham Bello Dambazau niili Jananbe 335 dugayeeje lattaaki bibbe lesdi Naajeeriya.

Ministaajo on wii  dugayeeje de mo niili himbe ben do yaadi be tinaaje de ngomnati kautal lesdi Naajeeriya wadata her firlitaaki billaaji nder shaanu lumooku nder lesdi Naajeeriya, mo tefi botiriibe ben habda dootina didaadi lesdi nder e yaasi lesdi dii

Gen. Dambazau besdiri e wiiki, lamarkan walifi ko ayaaje 26 be 27 nder deftere didaadi lesdi Naajeeriya nde diida nder hitadere 1999, mo wii hukuma shaanu lesdiiku nder lesdi Naajeeriya jabi torde iga himbe burambe 500 marbe anniya lattaaki bibbe lesdi Naajeeriya.

Mo barkidini himbe ben be nasara lattaaki be bibbe lesdi dii, nder boliide maako

In his words, “bawal baawo mon her yibki lesdi dii wallan sanne her faol yeeso lesdi Naajeeriya. Ngam maajum on hokkaama baude dee didadi lesdi hokki ummatoore lesdi dii, latti waajibu dow moodon on dootina didaadi lesdi dii kulli yaumin.”

 

Hanko fuu nder jawabuye maako, Darektaajo hakkilinta Ofisru Sekretereejo tabbindo, Muhammadu Maccido tefi himbe ben jinna darde nyiiba lesdi mabbe hesndi.

Gooto nder  botiriibe ben, Dr Lambert Shumbusho yetti ngomnati kautal lesdi be ko wadani be, mo  efti alkawal dow be dootinan didaadi lesdi dii.

Kore ngomnaajo jihawal Edo boymaado Mrs Lara Oshiomole fuu do nder lattube jeyaabe lesdi dii.

Mohammed S Nazeef.

SHARE

LEAVE A REPLY