Kore Ardiido Buhari Nyibanan Katsina Nyawndordu

0
120

Kore ardiido lesdi Naajeeriya Aisha Buhari joini nyibaalo nyawndordu haa gallure Daura nder jihawol katsina hande alhamisa wuttudu nder tiinaaje de O wadata ngam hakkilanki njamu bacci e innira’en nder lesdi Naajeeriya.

Aisha Buhari fuddi kiigal ngal on les taskaram mballa ka O omti andiraaka,  ‘Huusitorde Laatinde’  ka do hoori hakkilo on dow hakkilanki njamu bacci e rewbe.

Nder andinoore nde kubaruujo Ofisru Kore ardiido lesdi Suleiman Haruna wurtini andini dow joinol nyibaalo ngon wardi wakkatiire woore bee ngodka ka taskitaa dow hakkilanki njamu haa Wadata nder jihawol Benue woyla cakanteere Naajeeriya.

Nder yaldiriibe lamar ka katsina haa e ngomnaajo jiha kan Aminu Masari, E rewbe ngomna’en jihaaji Naajeeriya fuu no foti.

Gurin

SHARE

LEAVE A REPLY