Laamorde Lesdi Yobi Alkindiraabe Nyamaaleeji Mabbe

0
135

Ceede hewtwnde biliyonji 57.6 on Ngomnati laamorde lesdi Naajeeriya yembi yobi golloobe alkindiral nder tayre laamorde nden nyamaale cede golle alkindiral ceedude de be tokkata tayre Abuja laamorde lesdi Naajeeriya.

Nder buttuli kuude de nyamaaale maaje yobaa hawti e yebre feesinki ndiyam njareteedam, laabi/barawe laabi laanaaje leddi njamu, andal, e boo tabutunki seewaaku nder laamorde nden.

Ministaajo laamorde lesdi Naajeeriya, Muhammad Bello, mo darektaajo hukuuma cede laamorde nden,  Isiaku Ismaila wakkili on suuditikaa nder mobre kubaru en nde O noddi.

Owii alkindiraabe dudbe lortani kuude mabbe diga njobdi ndin wadaa haa kuude de timminaaka fuu boyma fudditaama bana no koomoyee laaranta gite mum nder laamorde nden.

Ismaila andini dow ngomnati weiti jabrude ngam tabutunki kala kuude de huuwetee nder laamorde lesdi Abuja fuu yaadi bee asli diidi nyibaalo laamorde nden asliiji.

Gurin

SHARE

LEAVE A REPLY