Lesde Afirka Taski Jabuki Darnde nder Dogginki Harkaaji Jahaale Nder Ndiyam

0
160

Lesde Afirka andini do taskiti ngam daruduki bee teppe her waadeeki nder harkaaji jahaale laanaaje duuniyaaru.
Sarektaajo hukuuma kakkolanoowa jahaale laanaaje ndiyam e rento maaje mo lesdi Naajeeriya Dr. Dakuku Peterside andini dow wakkati hewti dum lesde Afrola jinnata darde jaba kuude tayre nden de wobbe jogi do nyamra nder harkaaji jahaale nder ndiyam haa laanaaje lesde Nasaaraen do nyaama luube nder tayre Afirka.
Dr.Peterside suuditikaa on haa Lillstrome lesdi Norway haa lamar Nor-Shipping 2017 ka doggintee kala hitande fuu dow harkaaji jahaale kare nder maajela hitande hikka 2017.
O wii lesde Afirka yidi harkaaji luube lattinee hunde nde kawtal hoore haa kanje ma de rokketee jarfuwamuki wamarde handunde no handi.
“ko min habdata wadugo min wayla yaake harkaaji luube jahaale kare her laanaaje ndiyam, Lesde Afirka yidi fonne bee lesde duuniyaaru her dogginki harkaaji din her hokkukide jarfu daruki balawal beee balawal bee kala lesdi fuu nder duuniyaaru her harka jahaale nder ndiyam duuniyàru.”
“Yaldirlki lesdi Naajeeriya mobre ndee do holla dow lesdi ndin kayri ma woodi ko ndiwaawata wadugo nder harkaaji jahaale ndiyam nder duuniyaaru mnido hoosi làabi fintinki kilantaaku riskuuki lesdi amin wuttudu jahaale laanaaje ndiyam dalaaka baawo.
Gurin

SHARE

LEAVE A REPLY