Majaliisaaru Ndottién Tefri Hukuumaaji Ngomnati wangina Hiiso Maaji

0
111

Majalisaaru ndotti’en lesdi najeeriya holli wanneere maaru dow soynde hukumaaji Ngomnati goddi liinuki ketol maaji ngol 2017 haa majalisaaji din bana no didaadi lesdi najeeriya mbii.

Ballo horeejo majaliisa’en burbe duuduki haa majalisaaru ndun, Senator Bala Ibn Na’ Allah on wii haala kan haa jauwleeru majalisaaru ndun keenya salaasa, Kadibo owii dum luutani didaadi lesdi,hukuumaaji ngomnati majjina ceede de majalisaaji din barkidinay.

Senator Na’Allah  wii majalisaru ndun, O wonno haaje wadduki haala kan yeeso maaru dow darnde didaangol, ngam be annda kalludum soynde hokkuki majaliisaaru ndun ketol maaji no wallitira her honuki mosle ceede.

Nde O jabotoonomo, horeejo majalisaaru ndotti’en lesdi Najeeriya, Dr. Bukola Saraki, holli mettam beram mum e soynde burna hukumaaji Ngomnati din fuu linanaaayi majalisaaji din ketol maaji ngol hitande 2017.

Gurin .

SHARE

LEAVE A REPLY