Mobre Kawtal lesde Afirka Raggidinaama bee tefre Hoosol Jabrude faddol ‘yummol Fitinaaji

0
718

Lesde Afirka noddaama hoosa jabrude faddoje ‘yummol fitinaaji nder lesde kawtal ngal.

Ardiido kawtal lesde Afirka ngal AUC, Mr Moussa Faki Mahamat on wadi noddandu nduu nde haalanno kubaruen haa ragare mobre kawtal ngal nogas e jewenayabre 29 nde dogginaa ha Adisababa laamorde lesdi Habasiniya nde raggidinaa nyande salalsa.

Mr Mahamat noddi kubbirle gebe ardule lesde tayre nden hawta hoore hakkunde maaje e lesde tayre nden ngam yiiki jabrude kandude de raggidol fitinaaji e deppinki jonde jam nder tayre Afirka fuu no foti hoosaama.

Ardiido kawtal ngal, Mr Moussa Faki Mahamat andini dow lesde kawtal ngal wadan fodde bawde maaje her tabutunki taskaram jeedol fidol bindigaaji ka taskaa hiddeee hitande hitande 2020 hebi nasaraaku her tabutunki lesde den wolwiri hunduko wooto her hoosuki jabrude deppinooje rento e jonde jam nder tayre Afirka.

Nder jabrude maagal Majaliisa kawtal ngal hoosi jabrude waddol bayli faala yeeso e jonde jam hakkunde lesde tayre nden haa dabareeji moftaa iga lesde lattude wakiiliije kawtal ngal fuu.

Nder ngodka feere boo Ardiido lesdi Rwanda Paul Kagame, lattudo kanyum ardanta taskaramji bayli kawtal ngal liyani ardiibe lesde kawtal ngal rahootowol moobungol bayaanuuji labdi dow laabi waddol bayli nder kawtal ngal.

Gurin

SHARE

LEAVE A REPLY