Naajeeriya hawtan Hoore bee Lesde Oroba ngam Raggidinki Filu Himbe

0
709

Hukuuma honoowa filu himbe nga lesdi Naajeeriya NAPTIP hawtan hoore bee kawtal lesde Oroba ngal EU ngam raggidinki filu himbe wolaama bana filu bacci e rewbe.

Darektaajo mawdo mo hukuuma honoowa filu himbe ka lesdi Naajeeriya  NAPTIP, Mrs. Julie Okah-Donli on suuditi haala kan yaake nde O jabbanno golloobe ciimaaru lesdi Spain nde yaarani mo ngilla haa laamorde hukuuma kan wonde Abuja.

O wangini tiinaare hukuuma kan ngam yiiki filu innu adama’en faddaama hawtaade e wurtinki himbe her laabi corke fuu dow anniya nastuki lesde Nasaara’en.

Mrs. Oko-Donli andini wakili’en ben dow hukuuma kan do wad fodde bawde maaka ngam yiiki ka reeni Naajeeriya en wolaama bana sukaabe nastuki juude filoobe innu adama’en nder e yaasi lesdi fuu.

Darektaajo on tefri wakili’en ben lesde kawtal Oroba e duuniyaaru fuu wllita lesdi Naajeeriya bee kubaruuji nyidda bale en ben ngam yiiki ndi hoosi jabrude kandude dow mabbe.

Gurin

SHARE

LEAVE A REPLY