Naajeeriya Wernan Mobre Mawbe Hukuuma Donye Lesde Afirka

0
177

Hukuuma donye, malla kostom ka lesdi Naajeeriya wernan mobre mawbe hukuuma kan be lesde Afirka fuu ngam dawruduki dow haala luumooku, rento e wurtinki darnde kawtal Afirka nder yaake kuude donye duuniyaru.

Kubaruujo hukuuma donye lesdi Naajeeriya, Mr Joseph Attah suudutudo haala kan andini dow yerduki lesde kawtal Afirka lesdi Naajeeriya ronda deddenga mobre nden holli haa njayri hoolaare lesde kawtal ngal mari dow ngomnati lesdi Naajeeriya.

Mobre lattunde arandeere do tamme doggintee hakkunde salaasa 23 lewru may faaki alhamiisa waroore 25 lewru ndun.

Gurin

SHARE

LEAVE A REPLY