Uganda Widitan Sooja’en Tuumiraabe Ayiibe

0
242

Sojaen lesdi Uganda wii be widitan rahootooji andindi dow soja’en mabbe wurtiibe iga lesdi Africa cakaari don mari juude ha dol’yuki rewbe e nyamuki neddaaku mabbe.

Kubaruujo soja’en lesdi Uganda Brigadier General Richard Karemire yecci kubaru’en, tonii tumayeeji din latti goonga, kala mo dum tawri bee aybe den fuu tamman hiiteeki nder hiitordu soja’en.

O andini be don hiita soja’en dido be tuumirtee bee marki juude nder kuude kallude irin dee.

Hukuma hakkilanooha hakke innu adama’en andini dow soja’en Uganda yahiibe lesdi Africa cakaari nder kawtal sojaen Deppinoobe rento be kawtal lesde Africa,don mari juude ha dol’yuki bikkoy rewbe bee rewbe nder lesdi ndin.

Fatima/Gurin

SHARE

LEAVE A REPLY